Rodzaje kart płatniczych

woman standing and holding smartphones

Karty płatnicze są obecne od bardzo wielu lat. Ich popularność ewoluuje wraz z rozwojem nowych technologii i coraz lepszych rozwiązań dotyczących transakcji bezgotówkowych. Za pomocą karty płatniczej zapłacimy za niemal wszystkie usługi i towary, także te sprzedawane na odległość. Karta płatniczą może być kartą kredytową lub debetową. Mamy też karty chipowe oraz magnetyczne. Dowiedz czym się charakteryzują i do czego dokładnie służą!

Karta debetowa a kredytowa
Karta debetowa jest to karta, którą dostajemy automatycznie, gdy zostały klientem danego banku. Możemy z bankiem ustalić dzienny limit środków, ale korzystanie z niej nie musi się wiązać z kredytem. Inaczej wygląda sytuacja w przypadku karty kredytowej. Tutaj, zawieramy umowę z bankiem dotycząca kredytu. Rozliczenia następują w okresach miesięcznych, i jeśli nie możemy spłacić przynajmniej jednej minimalnej sumy, która została ustalona z bankiem, wówczas narastają odsetki lub bank może nam tą umowę wypowiedzieć. Na karcie kredytowej widnieje napis Credit, a na debetowej Debit.

Karty obciążeniowe i przedpłacone typu prepaid
-Karta obciążeniowa to karta z odroczonym terminem płatności. Są niejako połączeniem dwóch kart – debetowej i kredytowej. Karta ta jest powiązana z rachunkiem bankowym oraz bank udziela posiadaczom tej karty, limitu kredytowego. Zobowiązania kredytowe płaci się według umowy z bankiem odnośnie kredytu, wówczas automatycznie pobierane są środki z indywidualnego rachunku klienta.
-Karta prepaid: wymaga zasilenia za pomocą przelewu bankowego na konto techniczne banku, który wystawił kartę. Zasilona karta może być wykorzystana do momentu limitu środków, które na niej się znajdują. Posiadanie takiego instrumentu finansowego nie wiąże się z zawieraniem umowy z bankiem.

Karta chipowa a magnetyczna:
Karta magnetyczna przechowuje informacje na pasku magnetycznym. Płatności dokonuje się przez przeciągnięcie paska magnetycznego przez terminal. Niestety, wprowadzenie tych kart, spowodowało, że padały one często łupem złodziei. Dlatego też wdrożenie do obiegu kart płatniczych zabezpieczonych chipem było bardzo dobrym pomysłem. Karty chipowe wyposażone w mikroprocesor, kontrolujący proces dostępu do danych odznaczają się lepszym poziomem bezpieczeństwa niż karty magnetyczne. Wymóg podania kodu PIN, wspomaga cały system ochrony danych i obniża ryzyko próby przejęcia naszych pieniędzy przez złodziei. Obecnie można jeszcze spotkać karty chipowe z paskiem magnetycznym, ale jest to coraz rzadziej spotykane.
Karty płatnicze pozwalają dokonywać transakcji bezgotówkowych i płacić szybko za towary i usługi. Są wygodne i nie wymagają tego, abyśmy mieli przy sobie dużą sumę pieniędzy.

Dodaj komentarz